کنتور هوشمند آب

* کنتور ( فلومتر ) چیست ؟

فلومتر دستگاهی است که دبی سیال را اندازه گیری می کند فلومترها ابزارهای اندازه گیری جریان هستند که برای اندازه گیری دبی خطی، غیرخطی، جرمی یا حجمی یک گاز یا مایع استفاده می شوند.چندین فن آوری فلومتر وجود دارد که بسته به کاربرد اندازه گیری ، نیازهای تعمیر و نگهداری و شرایط بودجه می توان از بین آنها انتخاب کرد.

* فلومتر در کجا استفاده می شود؟

 فلومتر معمولاً در بخش های خانگی و صنعتی مختلف برای اندازه گیری حجم یا جرم یک مایع یا گاز بسته به کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد.

* فلومتر چگونه کار می کند؟

فلومترهای هوشمند از یک سنسور و دیتالاگر تشکیل شده اند، سنسور سیالی را که از داخل سیستم عبور می کند حس کرده و به دیتالاگر منتقل می کند، دیتالاگر پس از پردازش ، اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس نیاز را بر روی صفحه نمایش نشان می دهد و در صورت لزوم این اطلاعات از طریق درگاه های مختلف مانند SMS ، GPRS، RS232 در اختیار کاربر قرار می گیرد

* کنتور هوشمند آب ( فلومتر هوشمند آب ) چیست؟

 کنتورهای هوشمند آب دستگاه‌هایی هستند که میزان مصرف آب را از تأمین‌کننده  به مصرف کننده اندازه‌گیری می‌کنند تا مدیریت آب و صورت‌حساب را تسهیل کنند. این کنتورها مجهز به یک واحد محاسبات الکترونیکی یا logger  هستند که ارتباط بین کنتور و تامین کننده را فراهم  می کند.

* آیا کنتورهای هوشمند آب دقیق هستند؟

کنتورهای هوشمند آب می توانند به طور دقیق مصرف آب را اندازه گیری، ثبت و انتقال دهند و این امکان را فراهم می کند تا بر  مصرف آب نظارت شود و در صورت بروز نشتی به راحتی قابل تشخیص باشد.

* کنتور حجمی  مکانیکی آب چگونه کار میکند؟

انواع مکانیکی کنتورهای حجمی با اندازه گیری سرعت جریان آب از طریق لوله که باعث چرخش پیستون ، پروانه یا توربین می شود، کار می کنند سرعت جریان حجمی آب متناسب با سرعت چرخش تیغه ها است.

* کنتورالکترومغناطیسی چگونه کار میکند؟

در یک فلومتر مغناطیسی، یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود و به مایعی که از لوله جریان می یابد هدایت می شود طبق قانون فارادی، جریان یک مایع رسانا از طریق میدان مغناطیسی باعث می شود که سیگنال ولتاژ توسط الکترودهای واقع در دیواره های لوله جریان حس شود.

* کنتورحجمی مدل WI آب ( کنتور پروانه ای ) چگونه کار میکند؟

انواع کنتورهای حجمی پروانه ای با اندازه گیری سرعت جریان آب از طریق لوله که باعث چرخش پروانه ی می شود، کار می کنند سرعت جریان حجمی آب متناسب با سرعت چرخش تیغه ها است.

باتوجه به کاهش  ذخایر منابع آب زیرزمینی با  نصب دستگاه های اندازه گیری  آب امکان نظارت و مدیریت  موثر آب کشاورزی  فراهم  می شود  کنتورهای  حجمی WI و کنتورهای حجمی الکترومغناطیسی در این زمینه  به طور گسترده مورد استفاده  قرار می گیرند.

در راستای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی شرکت سارامین اقدام به تولید دو نوع کنتور هوشمند شامل کنتور هوشمند حجمی WI با ساختار پروانه ای و کنتور هوشمند الکترومغناطیسی نموده است

برخی از رویدادهای ثبت شده در کنتورالکترومغناطیسی آب  و کنتور حجمی  WI  سارامین به شرح ذیل می باشد:
اعلان فرا رسیدن زمان تعویض باتری کنتور ، اعلان میدان مغناطیسی در نزدیکی کنتور، اعلان باز شدن محفظه کنتور ، اعلان پاک شدن رویدادهای ثبت شده ، اعلان تجاوز بیشینه دبی لحظه ای روزانه از حد استفاده، اعلان رسیدن به آستانه مجاز حجم برداشت آب و....
 

 

 

 

Copyright © 2024, All Rights Reserved.