آخرین خبر

  • 1134
  • 801 مرتبه
کنتور هوشمند آب

کنتور هوشمند آب

1400/12/11 06:34:58 ب.ظ

شرکت سارامین موفق به اخذ تاییدیه تولید کنتور هوشمند حجمی WI و کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب از مدیریت منابع آب ایران گردید
Copyright © 2024, All Rights Reserved.