۰۵۱-۳۵۰۲۱۸۹۲-۳۶۶۵۵۶۵۶

ارتباط با ما


آدرس : مشهد -بزرگراه پیامبر اعظم-پیامبر اعظم ۵۹ ( آزادی۱۱۳ سابق) - اولین کوچه سمت چپ - پلاک۱۰

تلفن:۰۵۱-۳۵۰۲۱۸۹۲

همراه:۰۹۱۵۵۸۴۹۴۲۶

ایمیل:saramin.office@gmail.com

تماس باما

  • آدرس: مشهد -بزرگراه پیامبر اعظم-پیامبر اعظم ۵۹ (آزادی۱۱۳ سابق) - اولین کوچه سمت چپ - پلاک۱۰
  • تلفن:۰۵۱-۳۵۰۲۱۸۹۲
  • تلفکس:۰۵۱-۳۶۶۵۵۶۵۶
  • همراه:۰۹۱۵۵۸۴۹۴۲۶